Interventie psycholoog

Aanpak psychische klachten / bevordering persoonlijke effectiviteit

Cognitieve gedragstherapie

Gesprekken psycholoog

Wanneer het functioneren van een medewerker in het gedrang komt, of wanneer een medewerker is uitgevallen als gevolg van psychische problematiek, kan een kort doelgerichte interventie van de GZ-psycholoog in veel gevallen soelaas bieden. De terugkeer of het functioneren in de eigen arbeid is daarbij een centraal thema. 

De benodigde inzet (aantal bijeenkomsten en aangewezen methodiek) wordt bepaald aan de hand van een intake. De psycholoog werkt deze variabelen uit in een behandelplan.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?