Multidisciplinaire training

Aanpak fysieke klachten met psychische component of gedragsinvloed

Multidisciplinaire aanpak

Trainingsprogramma ‘Vooruit!’

Een veel voorkomende reden voor regelmatige of langdurige uitval van medewerkers is chronische pijn. De medewerker die met deze klachten te kampen heeft, rapporteert pijnklachten die betrekking hebben op het houding- en bewegingsapparaat (bijv. rug, nek of schouder), soms in combinatie met blijvende vermoeidheid.

Veelal blijkt een enkelvoudige therapeutische behandeling niet voldoende effectief om gewenste resultaten te bereiken. De inzet van een gericht samengesteld team is dan aangewezen.

Het ‘Vooruit! -concept betreft een 3 maanden durend integraal programma van training en coaching, dat gericht is op het beter/consistenter functioneren van de medewerker in de huidige arbeid of op bevordering van zijn/haar duurzame terugkeer in de eigen werksituatie.

In afstemming met de bedrijfsarts wordt aan de opbouw van conditie en functionaliteit van de medewerker gewerkt volgens een tijd contingente methodiek. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het mentale en gedragsmatige aspect, door inzet van psycho-educatie en individuele gesprekken met de psycholoog. Voorts krijgt de medewerker praktische ergonomische tips aangereikt voor alledaagse toepassing.

De leerpunten uit het programma worden, in samenspraak met de bedrijfsarts, nader vertaald naar de werksituatie. Er wordt een advies gegeven om in het eigen werk de  opbouw in taken en uren adequaat te structureren en er is aandacht voor ergonomisch werken. De persoonlijke vaardigheden in relatie tot de functie worden zo veel mogelijk geoptimaliseerd.

Deze interventie kent een (gedeeltelijke) zorgfinanciering.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?