Arbeidsdeskundig advies

Onderzoek naar re-integratie mogelijkheden

Arbeidsdeskundig onderzoek

Inventarisatie en re-integratie advies

Bij langdurige ziekte van een medewerker is vaak niet duidelijk is hoe zijn/haar re-integratie mogelijkheden kunnen worden ingeschat. Een arbeidsdeskundig onderzoek verschaft hier duidelijkheid.

Het arbeidsdeskundig advies geeft antwoord op de vraag of de medewerker in zijn eigen functie kan terugkeren of anders of er eventuele andere arbeidsmogelijkheden binnen het bedrijf zijn. In jargon wordt hier gesproken over onderzoek naar de mogelijkheden in ‘spoor 1’.

Indien de arbeidsdeskundige beoordeelt dat er in ‘spoor 1’ geen mogelijkheden zijn voor re-integratie, dan zal verder worden gekeken naar de mogelijkheden om de medewerker te re-integreren in een functie bij een andere werkgever. Men spreekt hier dan van                       re-integratie in ‘spoor 2’.

Het onderzoek dat door een gecertificeerd register arbeidsdeskundige zal worden uitgevoerd, bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gesprek werkgever
  • Gesprek werknemer
  • Afstemming bedrijfsarts
  • Werkplekbezoek
  • Arbeidsdeskundig oordeel en rapportage
  • Nabespreking werkgever / werknemer

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?