Outplacement

Begeleiding bij het vinden van een nieuwe werkkring

Arbeidsmobiliteit

Begeleiding ‘werk-naar-werk’

Wanneer de competenties of inzichten van de medewerker niet (meer) goed passen bij de actuele functie, de afdeling of de organisatie, wordt soms gekozen voor een oplossing waarbij de werknemer op zoek gaat naar een werkomgeving die beter aansluit bij zijn/haar persoonlijke voorkeuren of mogelijkheden.

Om hierbij de slagingskans voor de werknemer te optimaliseren wordt vaak een professionele partij ingeschakeld om de medewerker in dit proces met raad en daad bij te staan. Men spreekt dan over ‘outplacement’.

Een traject ‘outplacement’ van Elan Arbeidsinterventie wordt gekenmerkt door een systematische en resultaatgerichte aanpak. Want een succesvolle herplaatsing in ander werk, dat is natuurlijk waar we het allemaal voor doen.

Loopbaanbegeleiding

Praktisch uitvoering geven aan loopbaanperspectief

Soms blijken persoonlijke competenties en ambities niet (meer) het beste aan te sluiten bij de huidige werkomgeving. Om duurzaam voldoening te halen uit het dagelijkse werk kan de werknemer dan gebaat zijn bij een zogeheten ‘carrière switch’, een baanwisseling met het oog op betere persoonlijke perspectieven. 

Een loopbaan traject wordt altijd samengesteld op basis van individuele doelen en rekening houdend met de persoonlijke ondersteuningsbehoefte van de cliënt. Deze uitgangspunten worden geïnventariseerd aan de hand van een intakegesprek.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?