Interventie psycholoog

Aanpak psychische klachten / bevordering persoonlijke effectiviteit

Gedragstherapie

Gesprekken psycholoog

Wanneer het functioneren van een medewerker in het gedrang komt, of wanneer een medewerker is uitgevallen als gevolg van psychische problematiek, kan een kort doelgericht coaching traject in veel gevallen soelaas bieden.

De benodigde inzet (aantal bijeenkomsten en aangewezen methodiek)wordt bepaald aan de hand van een intake. De psycholoog werkt deze variabelen uit in een behandelplan.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?